Hallitus auttaa näkemään mahdollisuuksia


Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija Toni Auvinen on työskennellyt uransa aikana parikymmentä vuotta julkisella sektorilla, erityisesti kunta-alalla. Tutustu tarkemmin häneen sekä hänen näkemyksiinsä hallitustyön mahdollisuuksista yritykselle.

Digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija Toni Auvinen on työskennellyt uransa aikana parikymmentä vuotta julkisella sektorilla, erityisesti kunta-alalla. Työtehtävät ovat vaihdelleet aina luottamustehtävistä kunnanjohtajan, toimitusjohtajan ja digijohtajan pesteihin. Nykyisin hän toimii yrittäjänä Toni Auvinen Avarasti Oy:ssä, joka tarjoaa asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. Toni on myös tulevaisuuskirjailija, jonka uusin kirja Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035, ilmestyy 30.8.2020. ”Hallituksen jäsenenä ja hallitusammattilaisena pystyn auttamaan erityisesti sellaisia yrityksiä, jotka toimivat tai joiden asiakkaat toimivat julkisella sektorilla. Vahvuuksiini kuuluvat uudet teknologiat, digitalisaatioon liittyvät toiminnan muutokset, strateginen johtaminen sekä tulevaisuuden visioiminen”, hän kuvailee.

Tonilta löytyy kokemusta useista yrityksistä molemmilta puolilta hallituspöytää: niin ulkopuolisen hallituksen jäsenen kuin yrittäjän ja yrityksen omistajan roolissa. ”Ulkopuolisen hallituksen jäsenen käyttäminen laajentaa yrityksen osaamispohjaa, luo tarvittaessa mahdollisuuden kriittiseenkin tarkasteluun ja auttaa näkemään avarammin liiketoiminnan uusia mahdollisuuksia. Monialaista osaamista edustavassa hallituksessa voi myös syntyä helpommin uusia ideoita ja innovaatioita”, hän kertoo ulkopuolisen hallituksen jäsenen tuomista mahdollisuuksista. Samalla Toni muistuttaa, että nopeasti muuttuvassa maailmassa ja digitalisoituvassa yhteiskunnassa erityisesti asiakas- ja työntekijäkokemuksen ymmärtäminen korostuu: ”Jokaisen yrityksen tulisi asettaa omat asiakas- ja työntekijäkokemuksen tavoitteet menestyäkseen kilpailussa, oli toimiala sitten mikä vaan.”

Hallituksen tehtävä on pitää silmät avoinna

Toni näkee, että hallituksen tehtävä on tukea yrityksen operatiivista johtoa tarkastelemalla asioita arjen yläpuolelta ja nykyhetkeä pidemmällä aikavälillä: ”Hallituksen tehtävänä on nähdä tulevaisuuteen, eli tunnistaa yrityksen toimintaympäristön, megatrendien tai hiljaisempien signaalien avulla strategiset muutos- ja uudistumistarpeet riittävän varhain. Hallituksen rooli korostuu myös etsittäessä ratkaisuja yrityksen kohtaamiin haasteisiin ja vaikeuksiin.”

Ulkopuolisena hallituksen jäsenenä toimimisessa Toni pitää erityisesti kahdesta asiasta: ”Ensinnäkin, hallitustyöskentely antaa mahdollisuuden omalla osaamisella ja kokemuksella auttaa toisia yrityksiä. Toiseksi, se myös laajentaa omaa ymmärrystä erilaisissa tilanteissa olevista erilaisista yrityksistä monenlaisilta toimialoilta. Hallituksen jäsenyys on aina arvokas näköalapaikka, jossa yhdessä laadittu strategia, arvot ja visio ohjaavat työskentelyä.”