Usein kysytyt kysymykset

Yrityksen hallitukseen liittyy paljon kysymyksiä – niin yrityksen kuin hallitusjäsenen näkökulmasta. Alle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä.

ULKOPUOLISEN HALLITUSJÄSENEN MERKITYS YRITYKSELLE

Kuinka paljon ulkopuolinen hallitusjäsen maksaa?

Hallitustyö lähtee yleensä halusta auttaa yrityksiä jakamalla omaa osaamista, ei tienaamisnäkökulmasta. Kuitenkin hallitusjäsen käyttää omaa aikaansa, jakaa osaamistaan yrityksen hyväksi ja on myös henkilökohtaisesti vastuussa, joten rahallinen korvaus on perusteltua. Hallitusjäsenen palkkio voidaan sopia yrityskohtaisesti. Palkkiot vaihtelevat suuresti, mutta usein palkkio vaihtelee välillä 200€-500€/kokous.

Menetänkö päätäntävallan yrityksessäni hallituksen ja ulkopuolisen hallitusjäsenen myötä?

Et menetä. Käytännössä toimintamalli on yleensä se, että hallituksen tehtävä on tukea yritystä kohti tavoitteita ja antaa suosituksia yrityksen kehittämiseksi, ja yrityksen johto voi omien näkemystensä mukaan toteuttaa suositellut toimenpiteet. Hallituksen nimittää joka tapauksessa yhtiökokous – ja yhtiökokouksessa valta on omistajilla.

Minkälaisen ja minkä kokoisen yrityksen kannattaisi ottaa ulkopuolinen hallitusjäsen?

Minkäkokoinen yritys tahansa voi käyttää hallitusta ja ulkopuolista hallituksen jäsentä. Yrityksen ei myöskään tarvitse olla erityisen ”valmis” hallituksen hyödyntämiseen – kaikissa yrityksissä on aina kehitettävää, kun sisältä päin katsoo. Näitä tärkeämpää on halu kehittyä ja hyödyntää kehittymistä tukevaa ulkopuolista osaamista yrityksessä.

Lisääntyykö byrokratia yrityksessä hallituksen ja ulkopuolisen jäsenen myötä?

Ei välttämättä. Tietyt kokoukset on joka tapauksessa vuoden aikana pidettävä, ja niistä on tehtävä pöytäkirjat – olipa mukana ulkopuolisia hallituksen jäseniä tai ei. Hallitustyön kehittäminen ei siis lisää byrokratiaa. Pikemmin voisi ajatella niin päin, että usein ”vain byrokratian vuoksi” pidetyt kokoukset vähenevät, kun niissä on myös aitoa asiaa!

Miksi yritykseni tulisi hankkia ulkopuolinen hallitusjäsen?

Ulkopuolinen hallitusjäsen jakaa omaa erikoisosaamistaan yritykselle ja sitoutuu sen kehittämiseen. Häntä voi ajatella vaikka kustannustehokkaana konsulttina ja toimitusjohtajan sparraajana. Lisäksi ulkopuolisen hallitusjäsenen avulla yritys saa toimintansa kehittämisen tueksi puolueetonta, uutta ja innovatiivista näkemystä. Samalla saa ulkopuolisen näkemystä niihin asioihin, joihin ehkä yrityksen sisällä on jo hieman sokaistuttu.

HALLITUSJÄSENENÄ TOIMIMINEN JA HALLITUSTYÖ YRITYKSISSÄ

Kuinka paljon ja mistä olen vastuussa hallitusjäsenenä?

Hallituksen jäsenen vastuut on määrätty osakeyhtiölaissa. Pääsääntönä voi sanoa, että riittää, kun hallituksessa hoitaa asioita kuin ”huolellinen henkilö omia asioitaan” ja pitää kiinni laeista, asetuksista ja hyvästä hallintotavasta. Suositeltavaa on joka tapauksessa tutustua huolellisesti kohdeyritykseen ennen hallitusyhteistyöhön ryhtymistä.

Kuinka paljon hallitustyöhön tulee käyttää aikaa?

Jokainen yritys – ja sen myötä hallitustyön tarve – on erilainen. Tyypillisesti yritysten hallitukset kokoontuvat 4-6 kertaa vuodessa. Kokousten lisäksi hallitusjäsenen aikaa vie yrityksen asioiden seuraaminen ja muu epävirallinen vuorovaikutus esimerkiksi toimitusjohtajan kanssa.

Pitääkö minulla olla monien vuosien kokemus, jotta voin olla hallitusjäsen? Entä jokin tietty koulutus?

Aiempi kokemus on toki hyödyksi, mutta se ei ole välttämätöntä – jokaisellehan joku hallituspaikka on se ensimmäinen. Pääasia, että on yritykselle jotain annettavaa, esimerkiksi toimialan tai jonkun liiketoiminnan osa-alueen (vaikkapa vienti) kautta. Myöskään mitään tiettyä koulutusta ei vaadita. Tosin, esimerkiksi Kauppakamarin HHJ-tutkinto antaa hyvät eväät hallitustyössä kehittymiseen!

Antaako omistaja hallitukselle sille kuuluvan tehtäväkentän, vallan ja vastuun?

Kyllä. Yrityksen toiminnasta (myös hallituksen osalta) vastaa viime kädessä omistaja, osakeyhtiölain puitteissa. On suositeltavaa yhdessä sopia ennen yhteistyön aloittamista, mitkä ovat hallitustyön tavoitteet, käytännöt ja pelisäännöt. Hallituksen tärkeä tehtävä on toimitusjohtajan sparraaminen, joten on tärkeää varmistaa, että vuorovaikutus toimii alusta asti jouhevasti.

Miksi minun pitäisi alkaa hallitusjäseneksi?

Hallitustyön kehittäminen on yksi keskeisistä keinoista, joilla yrityskenttää voidaan systemaattisesti kehittää. Hallitusjäsen saa näköalapaikan yrityksen toimintaan ja pääsee vaikuttamaan omalla osaamisellaan siihen, millaista tarinaa juuri siinä yrityksessä ollaan tekemässä. Se on innostavaa, palkitsevaa ja opettavaista!

Ota yhteyttä