Hallitustyön arviointipalvelu

Miksi?

Jokaisen hallituksen tulisi arvioida säännöllisesti omaa työtään. Arviointi on osa hyvää hallintotapaa ja se tuottaa olennaista tietoa, jota ilman  hallitustyötä on vaikea kehittää ja uudistaa.

Hallitustyötä voidaan arvioida itsearvioinnin kautta. Itsearviointia on hyvä tehdä esimerkiksi jokaisen kokouksen yhteydessä ja vähintään kerran vuodessa esimerkiksi verkkokyselynä. Hyvä malli  tähän löytyy esimerkiksi Hallitupartnerien Hallituksen työkalupakista tai kauppakamarikaupasta.

Hallitustyötä on lisäksi hyvä arvioida ulkopuolisen, riippumattoman toimijan tekemän haastattelututkimuksen kautta esimerkiksi kolmen vuoden välein. Ulkopuolisen tekemä arvio tuo usein esille asoita, joita itsearvioinnissa ei löydetä. Ulkopuolisen tahon suorittaman arvioinnin etuja ovat mm.

 • riippumattomuus
 • ulkopuolisen vertailutiedon hyödyntäminen
 • kehittämiskohteiden läpinäkyvä raportointi

Tätä tarvetta silmällä pitäen Hallituspartnerit Itä-Suomi on kehittänyt Hallitustyön arviointipalvelun. Palvelu on kehitetty keväästä 2023 lähtien ja se on pilotoitu kahden pk-yrityksen ja yhden ison julkisen toimijan hallitustyön arvioinnin kautta vuonna 2023.

 

Kenelle

Arviointipalvelu on suunnattu erityisesti pk-yrityksille, joilla on tahto kehittää omaa hallitustyötään  ja jotka ovat tehneet systemaattista hallitustyötä jo useamman vuoden ajan. Arviointi sopii hyvin esimerkiksi perheyhtiöiden hallitustyön arviointiin tai yrityksiin, joissa on täysin riippumattomista hallitusosaajista koostuva hallitus ja se sopii kaikille toimialoille. Palvelu sopii myös liiketoimintaa harjoittavien säätiöiden, yhdistysten, julkisten organisaatioiden ja kuntayhtiöiden hallitustyön arviointiin.

Miten

Arviointipalvelu toteutetaan kohdeyhtiöstä riippumattoman hallituspartnerin tekeminä yksilöhaastatteluina. Haastattelut tekevä partneri analysoi haastattelut ja laatii näistä loppuraportin, joka sisältää myös toimenpidesuositukset.  Loppuraportin vertaisarvioi toinen hallituspartneri.

Arvioinnin sisältö

Arviointiprosessi koostuu seuraavista elementeistä:

 • Johdantohaastattelu, jossa tehdään alkukartoitus hallitustyöstä
 • Yksilöhaastattelut, pääsääntöisesti etäyhteyden kautta
 • Arvioinnissa käydään läpi hallitustyön näkökulmasta:
  • Omistajuus, omistajastrategia
  • Liiketoimintastrategia
  • Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
  • Hallituksen kokoonpano
  • Hallituksen työtavat
 • Loppuraportti toimenpidesuosituksineen

Arvioinnin suorittaja

Arvioinnin suorittaa kokenut Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n jäsen, joka on suorittanut HHJ-tutkinnon, käynyt HHJ PJ-kurssin sekä Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n hallitustyön arviointikoulutuksen ja jolla on vahva kokemus sekä hallituksen jäsenen että puheenjohtajan tehtävistä. Tällä hetkellä ”auktorisoituja” arvioijia on yhdeksäntoista partneria, joilla on laaja kokemus eri toimialoilta ja eri tyyppisistä yrityksistä.

Arvioinnin suorittaja on aina riippumaton arvioinnin kohteena olevasta yhtiöstä, omistajista, hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajasta. Riippumattomuus varmistetaan siten, että toimeksiantaja valitsee arvioijan Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n esittämistä ehdokkaista.

Mitä maksaa?

Palvelun hinta on alkaen 4.900 euroa + alv, sisältäen 6 haastattelua. Hintaan lisätään mahdolliset matkakulut.

Ota yhteyttä

Jos hallitustyön arviointi on ajankohtaista nyt tai tulevaisuudessa, niin ota yhteyttä

Toiminnanjohtaja Kari Voutila, 0400-671 479, kari.voutila@hallituspartnerit.fi

tai  oheisella lomakkeella

Hallitustyön arviointipalvelu

Olen kiinnostunut Hallituspartnerit Itä-Suomi ry:n Hallitustyön arviontipalvelusta ja toivon asian tiimoilta yhteydenottoa.

Nimi(Pakollinen)
Sähköposti(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.