Kouluttaudu hallitusosaajaksi

HHJ-kurssi

Hallituspartnereiden ja kauppakamareiden yhteistyössä pk-yritysten hallituksen jäsenille, pk-yrittäjille  ja niiksi aikoville tarjoama Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus. HHJ-kurssin suorittaneet henkilöt osoittavat hallitsevansa pk-yrityksen tehokkaan hallitustyöskentelyn tämän päivän vaatimukset. HHJ-kurssin hyväksytysti suorittaneille henkilöille tarjotaan mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. Tutkinnon suorittaneiden on oikeus käyttää nimensä yhteydessä lyhennettä HHJ.

HHJ-puheenjohtajakurssi

Hallituspartnereiden ja kauppakamareiden yhteistyössä  hallituksen puheenjohtajille ja niiksi aikoville tarjoama kurssi. Kurssilla luodaan perustaa pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle.

Katso koulutuskalenteri