Vuosikokousuutisia


Hallituksen puheenjohtajana jatkaa partneri Juha Sivonen ja hallituksen jäseniksi valittiin partnerit Pia Behm, Mari Merilänen, Mirva Nevalainen, Pekka Lipsanen, Jari Osmala ja Mia Pyykönen.

Vuosikokous 9.4.2024, Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Vuosikokouksen päätökset:

Hallitus

Hallituksen jäsenmäärää kasvatettiin tänä vuonna yhdellä ja jäsenmääräksi päätettiin puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Vuosikokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi edelleen partneri Juha Sivosen Pohjois-Karjalasta. Jäsenistä jatkavat partnerit Pia Behm, Jari Osmala ja Mia Pyykönen. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat partnerit Mari Meriläinen, Mirva Nevalainen ja Pekka Lipsanen. Tervetuloa mukaan!

Jäsen- ja liittymismaksut

Jäsenmaksuksi vahvistettiin vuodelle 2024 130,00 euroa ja liittymismaksuksi 300,00 euroa.

Sääntöuudistus

Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Muutoksen taustalla oli tarve päivittää säännöt vastamaan paremmin tämän toimintaa, lisäämään avoimuutta ja luottamustehtävien kiertoa. Keskeisimmät muutokset koskevat hallituksen jäsenten toimikausia, erovuoroisuutta ja alueellista edustavuutta. Lisäksi sääntöihin lisättiin yhdistyksen operatiivisesta johtamisesta vastaavan toiminnanjohtajan tehtävä sekä nimitystoimikunnan valitseminen tekemään ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja päättämään palkittavista jäsenistä.

Uudet säännöt julkaistaan verkkosivuilla sen jälkeen kun ne on hyväksytty PRH:ssa.