”Hallitustyö on mielekästä ja järkevää työtä”


Vesa Sorasahi on tehnyt koko ikänsä töitä yritysten kanssa, joten monipuolista kokemusta johtamisesta ja erilaisista tilanteista on kertynyt runsaasti. Miten Vesa voi auttaa yrityksiä hallitustyön kautta? Tutustu Vesaan.

Vesa Sorasahi on tehnyt koko ikänsä töitä yritysten kanssa. Vuonna 1976 diplomi-insinööriksi valmistuneen Vesan työelämään on mahtunut monipuolista työkokemusta. ”Karkeasti voisi sanoa, että minulla on kokemusta pankkimaailmasta noin 13 vuotta, mistä viimeiset kolme vuotta pääomasijoittajana. Yksityisissä teknologiayrityksissä olen työskennellyt yhteensä noin 17 vuotta, mistä neljä ja puoli vuotta on mennyt kahden eri startupin toimitusjohtajana. Noin viimeiset kymmenen vuotta toimin Mikkelissä teknologiakeskuksen/kehitysyhtiön toimitusjohtajana”, hän summailee. Nykyisin Vesa on eläkkeellä, mutta työskentelee silti osa-aikaisesti partnerina 3K Savo Oy:ssa sekä toimii aktiivisesti viiden yrityksen hallituksessa.

Pitkäjänteistä auttamista

Hallitustyössä Vesaa kiehtoo kolme asiaa. Ensimmäiseksi hallitustyön pitkäjänteisyys. ”Olen todennut, että en oikeasti ole luonteeltani konsultti. Konsultointihan on enimmäkseen sitä, että mennään yritykseen, pyritään ratkaisemaan tunnistettu ongelma ja lähdetään pois. Hallitustyöskentely on pitkäjänteisempää, hallituksessa istutaan vähintään vuosi, ja toivottavasti 3–5 vuotta, jonka aikana pääsee kehittämään yritystä ja näkee kehittämistyön tulokset”, hän avaa. Toiseksi Vesa kokee hallitustyön olevan järkevää ja mielekästä työtä, josta saa itselleen hyvän mielen.

Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, Vesa haluaa auttaa nuorempia yrittäjiä: ”Minulla on aikamoinen kokemus yrityselämän erilaisista asioista. Toivon, että pystyn sen avulla tukemaan yrityksiä niiden kehittämisessä”, hän kertoo. Erityisesti yleisjohdollista kokemusta Vesalta löytyy paljon. ”Tiedän, miten yritystä tulee johtaa ja mitä se edellyttää. Minulla on vahva kokemus taloushallinnosta sekä strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Tästä on hyötyä esimerkiksi alkuvaiheessa olevan yrityksen toimintojen organisoinnissa”, hän kertoo esimerkkejä, missä asioissa voisi auttaa yrityksiä.

Kahden konkurssin kokemisen Vesa näkee myös osaamistaan vahvistava kokemuksena. ”Toinen 1990 -luvun laman aikoihin tehty konkurssi oli erittäin iso ja toinen oli omakohtaisempi startup yrityksen konkurssi, mikä tuntui todella pahalta”, hän kuvailee ja jatkaa ”Kun olet taistellut konkurssia vastaan, oppii sen mitä ongelmia konkurssissa joudutaan ratkomaan. Tärkeä oppi on myös se, että elämä ja yrittäminen ei lopu konkurssiin. Näiden omakohtaisten kokemusten kautta voin tukea ja auttaa ongelmissa olevia yrittäjiä.”

Hallitustyö on tiimipeliä

Hallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi Vesa mainitsee strategian työstämisen ja pysymisen valppaana strategian suhteen. ”Hallituksen tulee nostaa katse pois yrityksessä päivittäin pyörivästä ongelmavyyhdistä ja pitää yllä pidemmän katseen ajattelua. Missä yritys on, mihin se on menossa ja mihin sen pitäisi mennä”, hän kertoo. Vesan mukaan erityisesti ulkopuolinen hallituksen jäsen auttaa yrittäjää ja yrityksessä työskenteleviä hallituksen jäseniä näkemään kokonaiskuvan: ”Yrityksessä työskentelevät ovat usein liian lähellä metsää eli päivittäisiä ongelmia. He tuijottelevat puunrunkoja, eivätkä välttämättä näe, että ovat ihan eksyksissä. Ulkopuolinen hallituksen jäsen voi auttaa tutkimaan vaihtoehtoisia näkökulmia ja ehdottaa tuoreita ideoita.”

Vesa muistuttaa myös, että toimiva hallitus on myös kemiakysymys: ”Parhaimmillaan hallituksessa on ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja osaamista. He ovat tiimi, jonka yhteinen tahtotila on jakaa osaamistaan yrityksen hyväksi. Hallituksen kokoonpanoon ja tiimiytymiseen tulee siis kiinnittää huomiota hallitusta muodostettaessa, jotta homma pelittää.”