”Edessä on myrsky, josta selviää ennakoimalla” – Sanna Suvanto-Harsaae


Jos hallituksen pitää valita yksi paikka, josta käsin se tarkastelee yrityksen tilannetta, se on helikopteri.
Puhuessaan hallitustyön tulevaisuudesta Sanna Suvanto-Harsaae korostaa sopivan etäisyyden ottamista ja
jatkuvaa tulevaisuuden ennakointia.

Jos hallituksen pitää valita yksi paikka, josta käsin se tarkastelee yrityksen tilannetta, se on helikopteri.
Puhuessaan hallitustyön tulevaisuudesta Sanna Suvanto-Harsaae korostaa sopivan etäisyyden ottamista ja
jatkuvaa tulevaisuuden ennakointia.

Helikopteriperspektiivistä varmistetaan ensin perusasiat. Sanna Suvanto-Harsaaen mukaan niistä olennaisin
on aktiivisesti seurata, että yrityksellä on ”oikea johto oikeassa paikassa”.
– Tämä on hallituksen tärkein tehtävä, ja silti siihen käytetään usein aivan liian vähän aikaa. Ilman
oikeaa johtoa, hallitus ei voi tehdä yhtään mitään, Suvanto-Harsaae painottaa.

Hyvä toimitusjohtaja ymmärtää yrityksen liiketoiminnan perinpohjaisesti, häneltä ei puutu halua kehittyä ja
hän vetää johtoryhmäänsä sitä osallistaen.
– Jos hallituksen kokouksissa on mukana toistuvasti vain toimitusjohtaja ja CFO, se on minulle iso
vaaranmerkki. Toimitusjohtajan on uskallettava tuoda tiimiään kokouksiin.

Myös kirkkaan strategian laadinta ja sen seuranta sekä riskienhallinta kuuluvat hallituksen TOP 3 -tehtäviin.
Hallitustyöskentelyn tulevaisuuden haasteena on Suvanto-Harsaaen mielestä kaksijakoinen tilanne. Olisi
katsottava eteenpäin ja kehitettävä yritystä strategisesti ennakoiden. Haasteelliseksi työn tekee se, että
erilaisten vaadittujen raporttien määrä lisääntynyt valtavasti. Hallituksen kokouksissa ei kuitenkaan kannata
käyttää ajasta 30 prosenttia enempää raportointiin.

Varaudu lamaan, vapauta energiaa

Tulevaisuuden ennakoinnin työkaluiksi hallitusten kannattaa työstää skenaarioita b- ja c-suunnitelmineen
niin huonojen kuin hyvien aikojen varalle. Niille onkin käyttöä lähitulevaisuudessa, sillä luvassa on Suvanto-
Harsaeen mukaan kylmää kyytiä.

– On aivan selvää, että lama tulee. Kysymys on, kuinka syvä ja pitkä. Jos siis ”musta talvi –
skenaarioita” ei vielä ole tehty, se täytyy tehdä nyt aivan ykkösenä, Suvanto-Harsaae patistaa.
Kun lamaan on varauduttu hyvin, yrityksessä vapautuu energiaa tarttua mahdollisuuksiin ja kasvaa.
Vaikeina aikoina nopeat ja joustavat syövät hitaat.
– Lama on fantastinen mahdollisuus ostaa yrityksiä, hyötyä ostamalla varastoja tai auttaa asiakkaita,
pitkän linjan hallitusammattilainen toteaa.

Yritys, joka ymmärtää, miten heidän asiakkaillaan menee laman aikana, pystyy myös auttamaan heitä.
– Jos asiakkaat eivät voi hyvin, oma bisnes ei voi hyvin. Kuinka moni hallitus ja johto tietää, ketkä
yrityksen suurimmat 10–20 asiakasta ovat ja miten lama iskee näihin asiakkaisiin?

Hallitusammattilaisten helikoptereissa on tiedossa jännittävät ajat. Siispä skenaariot, kulupohjan joustavuus
ja asiakasymmärrys tulee laittaa kuntoon. Hyvin varautuneena myrskystäkin selvitään.

Itä-Suomen Hallituspartnereiden 10-vuotisjuhlaseminaarissa puhunut Sanna Suvanto-Harsaaella on pitkä
kokemus hallitustyöstä eri maissa, eri toimialoilta ja yritystyypeistä. Hän vaikuttaa lukuisten pörssiyhtiöiden
hallituksissa niin kotimaassa kuin maailmalla. Hallituksen puheenjohtajana hän toimii yhdeksässä yhtiössä,
mukaan lukien valtio-omisteisessa Posti Oyj:ssä. Osallistuessaan Broman Groupin, Harvian ja Nordic Pet
Care Groupin hallitusten työhön, kansainvälinen hallitusammattilainen vierailee säännöllisesti Itä-
Suomessa.

Anu Ruusila