”Mitä varhaisemmassa vaiheessa hallituksiin saadaan osaamista, sitä parempi”


Hallituksemme jäsen Kari Pulkkinen on toiminut pitkään yritysten kehittämisen parissa. Lue Karin vinkit hallitustyöhön.

Olen toiminut yritysvalmentajana Business Joensuu Oy:n yrityskiihdyttämössä reilut 16 vuotta. Kiihdyttämössä arvioimme vuosittain reilut 200 liikeideaa, joista syntyy uusia kasvuun ja kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä vuosittain 10 – 15 kpl. Roolimme on valmentaa tiimiä kohtaamaan ne arkipäivän haasteet, joita liiketoiminta tuo tullessaan ja auttaa yritystä tavoittamaan asettamansa tavoitteet. Tätä toimintaa tukemaan vuoden 2019 lopulla perustimme 2,5M€:n rahaston, joka sijoittaa pääomia asiakkainamme oleviin startup -yrityksiin. Hallitustyön kehittämisellä on keskeisen osa startup -yrityksen menestymiseen. Rahastomme kohdeyrityksissä edellytämme aina ulkopuolisen hallituksen jäsenen.

Hallitusjäsen toteuttaa yrityksen kasvutarinaa

Osakkaana olen ollut kahdessa yrityksessä (konsulttiyhtiö ja teknologiayhtiö). Hallitustyöskentelyssä olen toiminut sekä puheenjohtajana että rivijäsenenä. Muutamassa hallituksessa olen toiminut asiantuntijajäsenenä. Innostavana tekijänä hallitustyöskentelyssä on itselläni mahdollisuus vaikuttaa siihen millä tavoin ja kuinka edetään kohti yrityksen visiota. On hieno asia olla tukemassa operatiivista johtoa yrityksen kasvutarinan toteuttamisessa.

Työskennellessäni kymmenien startuppien kanssa vuosittain, olen huomannut, että mitä varhaisemmassa vaiheessa hallitukseen saadaan ulkopuolista osaamista, sitä parempi. Tällä on iso vaikutus siihen, mitkä ovat yrityksen valmiudet kasvaa ja kehittyä yleensä aina kilpailuilla markkinoilla.

Hallitustyöstä kiinnostuneille antaisin seuraavat vinkit:

1. Varaa tarpeeksi aikaa. Hallitustyöskentely, etenkin hallituksen puheenjohtajalla, on lähestulkoon kaikkea muuta kuin hallituksen kokouksissa istumista. Se on taustalla tehtävää strategiatyötä, toimitusjohtajan tukemista ja joskus jopa osallistumista operatiiviseen työhön ovien avaajana jne.
2. Toimialatuntemus on vähemmän tärkeää kuin voisi luulla. Tärkeämpää on tunnistaa yrityksen kehitysvaihe ja löytää ne asiat mitä kohden yritys on menossa. Sen jälkeen lähdetään vahvistamaan niitä osa-alueita, jotka kaipaavat eniten kehittymistä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sopiiko sinun osaamisesi yrityksen kehitysvaiheeseen ja tarpeisiin?
3. Älä lähde mukaan, jos sinulla ei ole henkilökohtaista paloa ja kiinnostusta sekä yritykseen, että siihen toimintaympäristöön, jossa yritys toimii.

”Ulkopuolelta saa ryhtiä, mutta myös vaativuutta”

Yrityksen toimitusjohtajalta sekä omistajilta vaaditaan avointa mieltä ja valmiutta ottaa apua vastaan. Ulkopuolinen toimija voi parhaimmillaan antaa todella paljon ryhtiä hallitustyöhön, kun esimerkiksi yrityksen toimintaa tulee seurata tarkemmin ja materiaalit tulee toimittaa ajoissa hallituksen jäsenille. Samalla operatiiviselta johdon on tulee löytyä valmiutta kehittyä ja ottaa vakavasti hallitusjäsenten neuvot.

Ulkopuolisen hallitusjäsenen tärkeys näkyy myös esimerkiksi omassa työssäni yritysvalmentajana. Pääomasijoittaminen on vahvasti arjessa mukana ja siitä löytyy vahva linkki yritysten hallitustoiminnan kehittämiseen. Jos meidän rahastomme kautta sijoitetaan yritykseen, tulee sen hallituksessa olla ulkopuolista osaamista.

Kirjoittaja Kari Pulkkinen