Uudet ympäristöt kasvattavat osaamista


SATU KOSKINEN: “Hallitustyö on mielenkiintoista, haasteellista, hauskaa ja kehittävää.”

SATU KOSKINEN, ULKOPUOLINEN HALLITUSJÄSEN

Tutustuin hallitustyöhön aluksi päätoimisten tehtävieni kylkiäisinä. Huomasin, että hallitustyö on mielenkiintoista, haasteellista, hauskaa ja kehittävää. Uuden oppiminen ja mahdollisuus vaikuttaa yrityksen tai organisaation kehittymiseen ovat hallitustyön parhaimpia puolia. Hallitustyön kautta on myös mahdollista osallistua useamman erilaisen ja mahdollisesti eri toimialoilla toimivan yrityksen toimintaan yhtä aikaa, ja sitä kautta laajentaa omaa osaamista.

Hallitustyö on erilaista kuin normaali johtajan työ, vaikka omaa ammattitaitoa ja johtajakokemusta voi hyödyntää hallitustyössä hyvin. Hallituksen pitää pystyä johtoa huomattavasti vähäisemmällä ajankäytöllä ja tietomäärällä paitsi valvomaan, myös tukemaan, haastamaan ja sparraamaan johtoa tai yrittäjää erilaisissa asioissa. Oman roolin ymmärtäminen ja yrityksen strategisen kehittymisen edistäminen operatiivisen tekemisen sijaan on olennaista.

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä

Hallituksen jäsenen pitää olla aidosti kiinnostunut yrityksen toiminnasta ja hänellä tulee olla mielenkiintoa paneutua yrityksen asioihin muutenkin kuin vain kokouksissa. Maailman menoa ja muutoksia eri foorumeilla seuratessa ja vaikka uutisia lukiessa on hyvä miettiä, mitä ne tarkoittavat yrityksen näkökulmasta.

Jotta hallituksen jäsenestä ja hänen osaamisestaan on apua yritykselle, pitää tietysti olla valmis kertomaan omat mielipiteensä. Tärkeää ei kuitenkaan ole pelkästään omien näkemysten esille tuominen, vaan pitää osata myös kuunnella. Hallitustyössä pyritään keskinäisen vuorovaikutuksen kautta rakentamaan yhteinen tilannekuva sekä yhteinen näkemys päätettävistä asioista. Vuorovaikutustaidot ja kyky ratkaista asioita yhdessä ovat siis keskeisiä taitoja hallituksen jäsenelle.

 


 

Satu Koskisen oma yritys Boardcoach Oy valmentaa johtajia ja hallituksia hyvään hallitustyöhön. Hän toimii myös aktiivisesti ulkopuolisena hallitusjäsenenä ja on väitellyt tohtoriksi toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä suhteesta. Satu on toiminut erilaisissa vähittäiskaupan johtotehtävissä yli parikymmentä vuotta. Satun kuvan on ottanut Joona Kotilainen.