Hallitus on osa meidän tiimiä


KASVE: “Yhteistyö hallituksen kanssa on tiivistä”

ELIAS HAAPAKORVA, TOIMITUSJOHTAJA, KASVE OY

Meillä on ollut Kasve Oy:ssä parikin erityyppistä hallitusta yrityksen historian aikana, vaikka ikää on vasta vajaa kuusi vuotta. Alusta alkaen mukana on ollut ulkopuolisia jäseniä. Nykyisin meitä on hallituksessa kaksi omistajaa, jotka työskentelevät yhtiössä, ja kaksi ulkopuolista jäsentä, jotka molemmat ovat tosin tulleet myös pienomistajiksi. Ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat meille ennen kaikkea lisää osaamista ja näkemystä, sillä he tarkastelevat toimintaa hieman kauempaa. Osaamisen ja taustan lisäksi oikeanlaisella persoonalla ja henkilökemioilla on valtavan suuri merkitys.

Hallitus on käytettävissä aina, kun apua tarvitsee

Hallitus on keskeisessä ja aktiivisessa roolissa Kasveella. Kokouksia pidetään aika tiuhaan, pyrkimys on, että niitä on kahdeksasta kymmeneen vuodessa. Olemme jatkuvasti yhteydessä myös kokousten välillä, eli ei ole suinkaan niin, että tullaan harvakseltaan kokouksiin eikä niiden välillä tapahdu mitään. Meillä hallitus on tärkeä osa tiimiä, vaikka kaikki sen jäsenet eivät kuukausipalkkaa nostakaan.

Yhteistyö hallituksen kanssa on tiivistä ja hallitus on käytettävissä aina, kun apua tarvitsee. On hyvä, että toimitusjohtajana minulla on sparraajia, joille voin aina soitella ja kysyä neuvoja miten asioissa pääsee eteenpäin. Odotan hallitukselta myös, että toimintamallejamme ja käytänteitämme säännöllisesti haastetaan ja myös kyseenalaistetaan. Toimistusjohtajaa ei saa päästää liian helpolla. Toisaalta hallituksen jäsenet ovat tuttuja koko henkilöstölle ja myös henkilöstö pystyy olemaan yhteydessä heihin, jos tarvetta on.

Hallituksen ei tarvitse olla staattinen toimielin

Kun ulkopuolisia jäseniä hankitaan yrityksen hallitukseen, kannattaa tunnistaa, että hallituksen ei tarvitse olla staattinen toimielin, jossa on aina sama kokoonpano. Päinvastoin, se voi olla tiettyä tarkoitusta ja tehtävää varten koottu ryhmä. Esimerkiksi, meillä on tarkoituksena kehittää vahvemmin omia digitaalisia palveluita ja siksi hallitukseenkin on tarkoitus rekrytoida sellaisia osaajia, jotka pystyvät auttamaan meitä nimenomaan tässä asiassa eteenpäin.

Hallitus on ollut valtavan iso apu meille. Yleensä ottaen ihmisillä on usein halu ja tarve auttaa muita, kun vain ymmärtää kysyä. Kaikkea ei missään nimessä tarvitse eikä kannatakaan tehdä itse, ja nimenomaan ulkopuolisilta hallituksen jäseniltä voi saada todella paljon näkemystä, tukea ja asiantuntemusta päätöksentekoon.

 


 

Kasve Oy on terveyden- ja hyvinvoinnin alalla toimiva asiantuntijapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen tukea monipuolisesti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, laadunhallintaan ja tuoterekisteröinteihin sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yritys on perustettu vuonna 2012 ja työllistää tällä hetkellä kuusi henkilöä. Tutustu Kasveeseen