Hallitus antaa lisäarvoa ja tukea SP Stainlessin toiminnalle


Putkistoja, putkistoesivalmisteita ja laitteistoja prosessiteollisuuden tarpeisiin valmistava SP Stainless Oy on viimeisen 10 vuoden ajan aktiivisesti kehittänyt hallitustoimintaansa.

”Kun alkuperäinen perustajaporukka alkoi eläköityä ja nuorempi sukupolvi nousi johtaviin rooleihin yrityksessä, lähdimme tietoisesti kehittämään hallitustyötä”, yrityksen hallituksessa noin 15 vuotta toiminut ja nykyään hallituksen puheenjohtajana toimiva Juuso Nurminen kuvailee hallituksen taustoja.

Yksi tärkeimmistä kehityskohteista oli tarkentaa hallituksen rooli ja tehtävät yrityksessä. ”Alkuvaiheessa hallitus saattoi keskustella turhan paljon operatiivisista asioista. Siksi lähdimme tietoisesti määrittelemään, mitkä aiheet kuuluvat hallitukselle ja mitkä operatiiviselle puolelle”, Nurminen kuvailee monelle yritykselle tuttua haastetta ja jatkaa: ”Toimitusjohtajalla on pöytä täynnä operatiivista työtä, eikä aikaa välttämättä löydy miettiä yritystä pitkällä tähtäyksellä. Hallituksen tehtävänä on ottaa vastuuta laajemmista strategisista asioista ja tukea toimitusjohtajaa tämän tyyppisissä asioissa.”

Laajoja näkökulmia ja verkostoja

Jo alkuvaiheessa hallitukseen hankittiin jäsen yrityksen ulkopuolelta. Nykyisin viisihenkisessä hallituksessa on kaksi täysin ulkopuolista hallituksen jäsentä. Kun uuden ulkopuolisen hallitusjäsenen hankkiminen on ajankohtaista, pohtii SP Stainlessin hallitus aina yrityksen strategisia painopisteitä. ”Mietimme esimerkiksi millaisella osaamisella tai verkostoilla uusi hallituksen jäsen voi auttaa yritystä saavuttamaan päämääränsä”, Nurminen avaa ja jatkaa tyytyväisenä: ”Tähän mennessä olemme onnistuneet löytämään yritykselle erittäin hyvin sopivia henkilöitä.”

SP Stainless on nähnyt ulkopuolisten hallitusten jäsenten hyödyntämisen erittäin arvokkaana asiana. ”Ulkopuolinen hallitusjäsen näkee asioita vähän eri kantilta kuin yrityksen oma porukka. Hän tuo keskusteluihin vaihtoehtoja ja pystyy esittämään hyviä kysymyksiä. Laajan näkemyksen lisäksi ulkopuolinen hallituksen jäsen voi tarjota laajoja verkostoja”, Nurminen kuvailee ulkopuolisen hallitusjäsenen mukanaan tuomia hyötyjä.

Nurminen näkee, että hallitustyön kehittämisessä SP Stainless on onnistunut hyvin. ”Nykyään hallitustyö on systemaattista, tehokasta sekä oikeisiin asioihin keskittyvää. Näin hallitus on onnistunut tehtävässään eli antamaan lisäarvoa ja tukea yrityksen toiminnalle”, hän kiteyttää.

 

SP Stainless Oy valmistaa putkistoja, putkistoesivalmisteita ja laitteistoja prosessi­teollisuuden tarpeisiin pääasiallisesti ruostumattomista ja haponkestävistä teräksistä. Tutustu yritykseen